Общи условия

ОНЛАЙНШОП ООД (ONLINESHOP S.R.L.), румънско юридическо лице, румънска националност, с дружествено седалище в Пиатра Нямц, Олтенией № 26A , пореден номер в Търговския регистър J27/513/2004 и данъчен номер RO16306031

 

1. ДОГОВОРНИ ДОКУМЕНТИ

С регистрирането на поръчка на сайта, купувачът е съгласен с формата на комуникиране (по телефон или електронна поща), с която ONLINESHOP S.R.L.. осъществява търговските си операции.

Съобщението получено от купувача, след извършване на поръчката, има ролята да информира, а не представлява приемане на поръчката. Това съобщение се извършва по електронен път (електронна поща) или по телефона.

По основателни причини, ONLINESHOP S.R.L.. си запазва правото да променя количеството на стоките в поръчката. Ако промени количеството на стоките в поръчката, ще уведоми купувача по електронна поща или по телефона, предоставени при извършване на поръчката и ще върне платената сума.

Договорът се счита за сключен между ONLINESHOP S.R.L. и купувача в момента на получаването от купувача, по електронна поща, на съобщението за изпращане на поръчката.

 

2. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

Цените на стоките, показани в сайта www.pni.bg са с ДДС, съгласно действащото законодателство.

Цената и начинът на плащане са посочени във всяка поръчка. ONLINESHOP S.R.L. издава на купувача фактура за доставените стоки, като задължението на купувача е да предостави цялата информация, необходима за издаването на фактурата, съгласно действащото законодателство.

За правилното изпращане на фактурата към съответната поръчка, купувачът е длъжен да актулизира всеки път, когато е необходимо, данните от акаунта си в www. pni.bg и да има достъп до информацията и документите, свързани с всяка поръчка, съществуващи в акаунта.

 

3. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

ONLINESHOP S.R.L. се задължава за доставя стоките чрез куриерската система door-to-door до купувача.
 
Продавачът осигурява подходящата опаковка на стоките и осигурява изпращането на придружаващите документи (данъчна фактура и гаранционен сертификат, издаден от продавача или от негов доставчик за закупените стоки).

Информираме Ви, че при закупуването на нов продукт, при поискване от купувача, дистрибуторите са длъжни да поемат DEEE (отпадъци от електрическо и електронно оборудване) в системата „един на друг“, безплатно, при същите условия, като тези за доставка на нов продукт, ако оборудването е от равностоен вид и е изпълнявало същите функции като новодоставеното оборудване.


4. ГАРАНЦИИ

Всички стоки, продавани от ONLINESHOP S.R.L., се ползват от гаранционни условия, отговарящи на действащото законодателство и на търговските политики на производителите. Стоките са нови, в оригинални опаковки и произхождат от източници, разрешени от всеки производител.

При стоки, рекламирани като дефектни в период на гаранция трябва да се премине съгласно указанията в гаранционния сертификат.

Липсата на гаранционен сертификат на стоката трябва да се уведоми в рамките на 48 часа от приема на стоката на адрес comenzi@mo.ro.  

ЗАБЕЛЕЖКА: Не извършваме обслужване и монтаж на адреса на клиента.


5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА НА СТОКИТЕ

Собствеността върху стоките се прехвърля при доставяне, след извършване на плащането от страна на купувача, на мястото посочено в поръчката (като под доставка се разбира – подпис за получаване на документа за транспорт, доставен от куриер).


6. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Съгласно изискванията на Закон № 677/2001 за защита на лицата относно обработката на личните данни и свободното движение на тези данни, изменен и допълнен, ONLINESHOP S.R.L. има задължението да управлява личните данни, които ни предоставяте, безопасно и само за посочените цели. ONLINESHOP SRL е вписано в Регистъра на обработките на лични данни с № 18650.

Целта на събирането на личните данни е: информиране на клиентите относно ситуацията на акаунтите им, информиране на купувачите относно развоя и състоянието на поръчките, за оценка на оферираните стоки, за търговската дейност за промотиране на стоките, за маркетинг, реклама, медия, административни цели, за развитие, за изследване на пазара, за статистика, за следене и мониторинг на продажбите и поведението на клиента.

С попълване на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или за поръчка, купувачът заявява и приема безусловно личните му данни да бъдат включени в базата данни на ONLINESHOP S.R.L., и дава изричното и безусловното си съгласие всички тези лични данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани от ONLINESHOP S.R.L..

Информацията на купувача с личен характер може да бъде доставяна и на Главната прокуратура, полицията, съдебни инстанции и на други хабилитирани държавни органи, въз основа и в рамките на правните разпоредби и в резултат на изрично формулирани изисквания.